Vrije dagen

Verlofdagen en pedagogische studiedagen zijn:

  • 28 september 2020 verlofdag
  • 16 oktober 2020 ped studiedag
  • 29 januari 2021 verlofdag
  • 10 maart 2021 ped studiedag

 (Dit zijn de verlofdagen buiten de vaste feestdagen en verlengde weekends)