Vrije dagen

Verlofdagen en pedagogische studiedagen zijn:

  • maandag 30 september verlofdag
  • vrijdag 11 oktober ped studiedag
  • woensdag 20 november ped studiedag
  • vrijdag 7 februari verlofdag
  • woensdag 18 maart ped studiedag

 (Dit zijn de verlofdagen buiten de vaste feestdagen en verlengde weekends)