Vrije dagen

Verlofdagen en Pedagogische studiedagen zijn:

  • 27 september 2021 Verlofdag
  • 8 oktober 2021 Pedagogische studiedag
  • 31 januari 2022 Pedagogishe studiedag
  • 11 februari 2022 Verlofdag
  • 16 maart 2022 Pedagogische studiedag

 (Dit zijn de verlofdagen buiten de vaste feestdagen en verlengde weekends)