Vrije dagen

Vakanties en feestdagen:

Herfstvakantie: van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november 2023

Kerstvakantie: van maandag 25 december tot en met zondag 7 januari 2024

Krokusvakantie: van maandag 12 februari tot en met zondag 18 februari 2024

Paasvakantie: van maandag 1 april tot en met zondag 14 april 2024

Dag van de Arbeid: woensdag 1 mei 2024

Hemelvaart: donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024

Pinkstermaandag: 20 mei 2024

Het schooljaar eindigt voor de leerlingen op vrijdag 28 juni om 11u55. 

Verlofdagen en Pedagogische studiedagen:

Facultatieve verlofdagen:

Maandag 2/10/2023

Vrijdag 8/03/2024

Pedagogische studiedagen:

Vrijdag 13/10/2023

Woendag 6/12/2023

Maandag 29/01/2024

Andere belangrijke data:

Infoavond kleuters: donderdag 7 september om 19 uur