Inschrijven

Digitaal inschrijven 

Klik op deze link om je kind digitaal in te schrijven in de Notelaar.

Alvast welkom in onze school!

Contactmail: denotelaar@ksdiest.be

Tel: 013 31 47 95 

Inschrijvingsmomenten

Vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 is er een centrale tijdslijn. Op die manier starten de aanmeldingen en inschrijvingen van alle scholen basisonderwijs op dezelfde dag. Dit helpt dubbele inschrijvingen te vermijden en vereenvoudigt de communicatie naar ouders. 

De inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 verlopen als volgt

 • De aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen loopt van 28 februari 2023 tot en met 21 maart 2023.

 • De resultaten van de aanmeldingen worden ten laatste op 21 april 2023 bekend gemaakt. 

 • Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich inschrijven van 24 april 2023 tot en met 15 mei 2023. 

 • Vanaf 23 mei 2023 starten de vrije inschrijvingen. 


Via de website www.naarschoolindiest.be/ en meer specifiek de link naarschoolinvlaanderen.be/ kan je nakijken waar er nog plaatsen vrij zijn.

Alvast welkom in onze school!

De belangrijkste regels voor alle basisscholen in een notendop.

 • Elk kind heeft het recht om zich in te schrijven in een school naar keuze.
 • Inschrijvingsregels gelden alleen voor nieuwe inschrijvingen. Voor kinderen die reeds ingeschreven zijn, verandert er niets.
 • Alle scholen moeten vooraf laten weten hoeveel kinderen ze kunnen inschrijven.
 • Er gelden afspraken over wanneer een school van start mag gaan met de inschrijvingen.
 • Er gelden voorrangsperiodes voor:
  - Broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in de school.
  - Kinderen van personeel verbonden aan de school.
  - Indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Dit zijn leerlingen die al dan niet aan bepaalde criteria* voldoen. Aan de hand van deze regel creëren we scholen met een sociale mix en een meer gelijke verdeling over de scholen heen. Meer info vind je op www.ond.vlaanderen.be/GOK.

*(Niet-)indicatorleerlingen: het kind geniet al dan niet van een schooltoelage, de mama heeft al dan niet een diploma secundair onderwijs.


Capaciteit

Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2023-2024 werken we opnieuw met een capaciteitsbepaling om het leerlingenaantal beheersbaar te houden en om op die manier de kwaliteit van ons onderwijs te blijven garanderen.

Instapdatum

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Bereken de instapdatum voor je kleuter op basis van de geboortedatum van je kind.


kinderen geboren tussen

                 starten op

dus vanaf …

01/01/2021 - 01/03/2021

1ste  schooldag van september

01/09/2023

02/03/2021 - 06/05/2021

na de herfstvakantie

06/11/2023

07/05/2021 - 08/07/2021

na de kerstvakantie

08/01/2024

09/07/2021 - 01/08/2021

1ste schooldag van februari

01/02/2024

02/08/2021 - 19/08/2021

na de krokusvakantie

19/02/2024

20/08/2021 - 15/10/2021

na de paasvakantie

15/04/2024

16/10/2021 - 13/11/2021

na hemelvaart

13/05/2024

14/11/2021 - 31/12/2021

1ste  schooldag september 2024

01/09/2024