Inschrijven

Digitaal inschrijven 

Klik op deze link om je kind digitaal in te schrijven in de Notelaar.

Alvast welkom in onze school!

Contactmail: denotelaar@ksdiest.be

Tel: 013 31 47 95 

Inschrijvingsmomenten

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 is er een centrale tijdslijn.
Op die manier starten de aanmeldingen en inschrijvingen van alle scholen basisonderwijs op hetzelfde moment. Dit helpt dubbele inschrijvingen te vermijden en vereenvoudigt de communicatie naar ouders. 

De inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 verlopen als volgt

 • Van 27 februari 2024 (14u) tot en met 19 maart 2024 (14u): aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen

 • Ten laatste op 15 april 2024: bekendmaken resultaten van de aanmeldingen

 • Van 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024: inschrijven gunstig gerangschikte leerlingen

 • Vanaf 23 mei 2024 starten de vrije inschrijvingen

Alvast welkom in onze school!

De belangrijkste regels voor alle basisscholen in een notendop.

 • Elk kind heeft het recht om zich in te schrijven in een school naar keuze.
 • Inschrijvingsregels gelden alleen voor nieuwe inschrijvingen. Voor kinderen die reeds ingeschreven zijn, verandert er niets.
 • Alle scholen moeten vooraf laten weten hoeveel kinderen ze kunnen inschrijven.
 • Er gelden afspraken over wanneer een school van start mag gaan met de inschrijvingen.
 • Er gelden voorrangsperiodes voor:
  - Broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in de school.
  - Kinderen van personeel verbonden aan de school.
  - Indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Dit zijn leerlingen die al dan niet aan bepaalde criteria* voldoen. Aan de hand van deze regel creëren we scholen met een sociale mix en een meer gelijke verdeling over de scholen heen. Meer info vind je op www.ond.vlaanderen.be/GOK.

*(Niet-)indicatorleerlingen: het kind geniet al dan niet van een schooltoelage, de mama heeft al dan niet een diploma secundair onderwijs.


Capaciteit

Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2024-2025 werken we opnieuw met een capaciteitsbepaling om het leerlingenaantal beheersbaar te houden en om op die manier de kwaliteit van ons onderwijs te blijven garanderen.

Instapdatum

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Bereken de instapdatum voor je kleuter op basis van de geboortedatum van je kind.


kinderen geboren tussen

                 starten op

dus vanaf …

1 maart 2022

1ste schooldag van september

maandag 02/09/2024

4 mei 2022

na de herfstvakantie

maandag 4/11/2024
6 juli 2022

na de kerstvakantie

maandag 6/01/2025
1 augustus 2022

1ste schooldag van februari

maandag 3/02/2025
10 september 2022

na de krokusvakantie

maandag 10/03/2025
22 oktober 2022

na de paasvakantie

dinsdag 22 april 2025
2 december 2022

na hemelvaart

maandag 2/06/2025