10 meest gestelde vragen

We starten onze dag met een kringgesprek. We zitten dan samen in een cirkel en vertellen aan elkaar wat we de voorbije dagen beleefd hebben. Daarna gaan we spelen in één van de speelhoeken in onze klas. Kinderen kunnen er ook voor kiezen om samen met de juf te tekenen, schilderen, stempelen of kleven,... We zorgen er in ieder geval voor dat er elke dag iets anders op het programma staat.

In de loop van de voormiddag maken we tijd voor een koekje of een ander tussendoortje. Op woensdag brengen we een stuk fruit mee. We maken ook tijd om even buiten te gaan spelen. Daarna keren we terug naar onze klas waar we verder spelen en werken.

Tijdens de middag eten we onze boterhammen op in de eetzaal. Bij mooi weer eten we in openlucht aan onze grote picknicktafels. Daarna is het opnieuw tijd om te spelen of op de speelplaats te fietsen.

Na de middagpauze keren we terug naar de klas waar we onze spelletjes of werkjes verderzetten. De dag wordt afgesloten met een kringmoment waarop de juf ons een verhaal vertelt.

We werken samen met de opvang in Diest (Het Kliekske). 
Je kleuter kan er terecht tot 19 uur. 

We zien ouders in de eerste plaats als partners. Samen engageren we ons om het opvoedingstraject van het kind in goede banen te leiden zodat het beste in elk kind naar boven kan komen. We hechten dan ook veel belang aan een open dialoog. Welke vraag je als ouder ook hebt, wij staan altijd klaar voor een gesprek. 

Bij het begin van het schooljaar organiseren we een algemene ouderavond in de klas van je kind. Daarnaast organiseren we drie individuele oudercontacten per schooljaar. Mocht je op deze oudercontacten niet aanwezig kunnen zijn, dan bestaat er nog steeds de mogelijkheid om een gesprek op een ander moment aan te vragen. 

Vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 is er een centrale tijdslijn. Op die manier starten de aanmeldingen en inschrijvingen van alle scholen basisonderwijs op dezelfde dag. Dit helpt dubbele inschrijvingen te vermijden en vereenvoudigt de communicatie naar ouders. 

Alle info hieromtrent kan je op deze pagina terugvinden. 

Onze maximum capaciteit is vastgelegd op 45 kleuters. Dit cijfer houdt rekening met onze infrastructuur en de draagkracht van ons team. Het is een cijfer dat we respecteren omdat we ervan overtuigd zijn dat we zo de kwaliteit van ons pedagogisch project kunnen handhaven.

Als je kleuter 2.5 jaar is maar nog niet zindelijk is, mag hij toch naar de kleuterschool. Uiteraard raden we - omwille van praktische redenen maar ook omwille van het welbevinden van de kleuter - aan dat hij zindelijk is. Heb je vragen over zindelijk worden dan kan de website van Kind & Gezin je misschien verder helpen.

Omdat kleuters nog niet leerplichtig zijn, moeten zij dus niet elke dag of hele dag naar school. Toch moedigen we onze kleuters aan zoveel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten op school en vragen we de ouders om ons van afwezigheden op de hoogte te brengen.

Voor kinderen die op 6 jaar in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs willen instappen, is het belangrijk dat ze minstens 220 halve dagen tijdens het voorbije jaar aanwezig waren. Is dat niet het geval, dan neemt de klassenraad van de lagere school een beslissing. Er wordt dan gekeken of het kind het meest gebaat is met een overstap naar het gewoon lager onderwijs of een extra jaar in het kleuteronderwijs.

Motorische vaardigheden van onze kleuters ontwikkelen, staat uiteraard op ons leerprogramma. We vinden het belangrijk dat jonge kinderen een bepaalde zelfredzaamheid in bewegingssituaties opbouwen en leren om op een verantwoorde en veilige manier te bewegen.

We organiseren ook lessen bewegingsopvoeding. Hiervoor vragen we onze vijfjarige kleuters gympjes te dragen. Drie- en vierjarige kleuters die geen gympjes hebben vragen we schoeisel te dragen dat makkelijk zit.

Op het einde van het laatste jaar, voorzien we een zwembeurt. Op dit bijzonder moment willen we onze kleuters vertrouwd maken met de omgeving van een zwembad. Het dragen van een badpak en zwembandjes is verplicht.

We vinden het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd op een speelse manier bewust te maken om op een milieusparende manier met hun omgeving om te gaan. Als MOS-school proberen we daarenboven ons steentje aan het milieu bij te dragen. Daarom vragen we een eigen drinkbeker/bus mee te brengen waarmee je kind de drank die bij ons op school verkrijgbaar is, kan drinken.

We vragen eveneens om koekjes uit de verpakking te nemen en in een doosje te steken en geen blikjes mee te brengen. Boterhammen worden best in een brooddoos meegegeven. Vergeet alvast niet om op drinkbekers, doosjes en brooddozen de naam van je kind te vermelden.

Na de kleuterklassen van onze school kan je kind doorstromen naar een lagere school binnen de KSD-scholengroep. Dit is uiteraard geen must. Voor welke lagere school je ook kiest, wij bereiden je kind voor om deze overstap zo vlot mogelijk te maken.